Peranan


Keselamatan dan pertahanan sasaran penting dalam kawasan tanggungjawab, jika ada. Perpindahan serta perlindungan penduduk awam ke kawasan penempatan yang selamat Tugas geraksaraf khasnya dari segi mengawasi pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh dalam selimut di dalam kawasan tanggungjawab. 

Tugas pencegahan jenayah bagi kawasan tanggungjawab sehingga diambil alih oleh pihak polis. 

Tenaga anggota RELA juga boleh digembeling bagi berbagai tujuan mengikut kemahiran masing-masing. Di antara kemahiran anggota yang telah dikenalpasti:-Pertukangan dan binaan Juruteknik Pemandu (berat dan ringan) 

Kemahiran mengguna senjatapi Pasukan RELA dengan hampir sebahagian besarnya anggota berumur di bawah 40 tahun adalah ‘ready material’ untuk kerahan oleh Negara. Walaupun pasukan RELA diwujudkan sebagai sebuah jentera keselamatan bagi tujuan membantu Negara menghadapi keadaan-keadaan darurat, namun diwaktu aman, pasukan ini mempunyai peranan yang telah menjurus kepada :Bidang keselamatan Bidang pembangunan masyarakat (Projek BAKTI RELA). 

Tugas-tugas semasa aman dalam bidang keselamatan merangkumi konsep Mata Dan Telinga Kerajaan yang berfungsi seperti : Mengumpul dan menyampaikan maklumat-maklumat penting kepada agensi-agensi kerajaan berkaitan seperti PDRM, Kastam, UPP, Imigresen mengenai sebarang ancaman yang boleh menggugat keselamatan setempat. 

Menjalankan rondaan pencegahan jenayah sebagai langkah memelihara dan mengekalkan keselamatan dan keamanan kawasan masing-masing Apabila timbul keperluan, membuat tangkapan (citizen arrest) ke atas anasir-anasir jahat untuk diserahkan kepada pihak berkuasa yang berkenaan. Anggota RELA diberi kuasa : 
-Apabila dibenarkan oleh pihak berkuasa yang layak membawa senjata termasuk senjatapi dan menggunakannya bagi melaksanakan kewajipan-kewajipan. 


“ Tanpa mengurangkan kuasa-kuasa dan kewajipan-kewajipannya di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain, menangkap tanpa waran seseorang pengganas atau seseorang yang tidak diingini atau mana-mana orang yang ia ada sebab yang munasabah bagi mempercayai sebagai seorang tidak diingini dan membawa dengan serta merta pengganas atau kepada pegawai polis yang hampir atau seseorang anggota pasukan keselamatan.” 

Peranan RELA Dalam Bidang Pembangunan Sosial Meningkatkan penglibatan dalam kerja-kerja kemasyarakatan setempat khasnya dalam bidang-bidang yang akan menghasilkan kesan geraksaraf yang tinggi. Bidang-bidang yang dipilih adalah : 
Pemulihan dan Pembinaan rumah orang daif tujuan membantu Kerajaan mengurangkan masalah kemiskinan. 

Gerakan menderma darah secara besar-besaran bertujuan membantu program kesihatan.Membantu agensi-agensi tertentu menyediakan kemudahan-kemudahan asas (projek kecil) di luar bandar. 

Gerakan membasmi musuh-musuh tanaman di luar bandar.RELA juga mempunyai peranan dalam membantu menghadapi bencana alam seperti banjir, kebakaran, ribut dan lain-lain. 

Warganegara Malaysia.


-Umur 16 tahun ke atas bagi kaum wanita dan 17 tahun ke atas bagi kaum lelaki. 

- Sihat tubuh badan. Kecuali- Hakim-hakim Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi. - Ahli-ahli Jemaah Menteri dan ahli-ahli mana-mana Majlis Parlimen. 

- Ahli-ahli bagi mana-mana Majlis Mesyuarat Kerajaan atau mana-mana Dewan Undangan sebagaimana ditakrif dalam Perlembagaan. 

- Wakil-wakil Diplomat atau Konsul yang bertauliah dan pekerja-pekerja diplomat dan konsul yang tidak berdomisil di Malaysia. 

- Orang-orang yang bekerja dalam Perkhidmatan Kerajaan mana-mana anggota Komanwel lain daripada Malaysia dan yang ada di Malaysia semata-mata oleh sebab mereka bekerja alam perkhidmatan itu. 

- Anggota-anggota yang sedang berkhidmat dalam Angkatan Tentera Persekutuan. 

- Anggota-anggota yang sedang berkhidmat dalam Pasukan Sukarela Tentera Laut DiRaja Malaysia.- Pasukan Pertahanan Tempatan, Pasukan Sukarela Tentera Udara DiRaja Malaysia. - Anggota-anggota Pasukan Polis. 

- Orang-orang sakit otak dalam pengertian mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa di Malaysia. 

- Orang-orang yang diperakui sebagai buta oleh pengamal perubatan berdaftar. 

- Ahli-ahli Pasukan Bomba yang disenggara di bawah mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa di Malaysia. - Mana-mana orang lain atau mana-mana golongan orang lain yang dikecualikan daripada peraturan-peraturan ini dengan perintah Menteri. Khidmat Masyarakat Peranan Pertahanan kawasan mengikut konsep mengikut konsep yang digunapakai oleh pasukan Home Guard, iaitu memelihara keselamatan dan keamanan setempat sehingga diambil alih oleh pasukan keselamatan. 

IKATAN RELAWAN RAKYAT (RELA)


Ikatan Relawan Rakyat Malaysia (RELA) ditubuhkan pada 11 Januari 1972 dengan berkuatkuasanya Akta (Kuasa-Kuasa Perlu) Darurat 1964 – Peraturan-Peraturan Perlu (Ikatan Relawan Rakyat) (Pindaan) 2005. Penubuhan RELA membolehkan rakyat jelata untuk secara sukarela tampil menganggotai sebuah pasukan sukarela bagi membantu memelihara dan mengekalkan keselamatan dan keamanan negara.

Di bawah Seksyen 2, Akta (Kuasa-kuasa Perlu) Darurat 1964, Yang Di Pertuan Agong telah perkenan meluluskan pindaan Peraturan-peraturan Perlu (Ikatan Relawan Rakyat) (Pindaan) 2005 yang berkuatkuasa mulai 01 Februari 2005. Peraturan ini telah memberikan kuasa-kuasa tertentu kepada Pegawai RELA di dalam menangani PATI.

Peranan dan Fungsi RELA
Melaksanakan operasi menangkap PATI
Memelihara keselamatan dan keamanan setempat (tugas rondaan mencegah jenayah)
Menjalankan aktiviti-aktiviti 'Geraksaraf dan Perangsaraf'
Bertindak sebagai 'Mata dan Telinga' Kerajaan
Menjalankan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan dan sosio-ekonomi setempat
membantu agensi--agensi penguatkuasa lain seperti PDRM, JIM, KPDN & HEP, JPJ dan PBT

Orang ramai yang mempunyai keraguan tentang tatacara pengendalian sesuatu operasi RELA boleh merujuk kepada mana-mana pejabat RELA yang berhampiran atau Bilik Gerakan Ibu Pejabat RELA melalui telefon 03-88863354 untuk mendapatkan maklumat lanjut SOP.

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Bluehost Coupons